Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

SWAP verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Uw activiteiten op onze website
– Gegevens die u die zelf verstrekt bij het aanmaken van uw eigen profiel op de website en/of bij het gebruik van het product van SWAP, in correspondentie en telefonisch.

SWAP verwerkt uw persoonsgegevens op grondslag van de volgende doelen:
– Het leveren van de bestelling
– Het afhandelen van de betaling
– Marketingdoeleinden d.m.v. (alleen vanuit SWAP)
– Zorg kunnen dragen voor een correcte dienstverlening, problemen oplossen en/of wijzigingen doorgeven.

Gevoelige persoonsgegevens over uw kinderen
SWAP heeft niet de intentie om informatie te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om te na te trekken of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Het is ten zeerste aangeraden aan de ouders betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om op deze manier te voorkomen dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder ouderlijk toezicht/ toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mybusinesscard.nl, dan wordt deze informatie direct verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming
SWAP neemt op grond van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SWAP tussen zit)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SWAP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
SWAP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWAP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SWAP gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die SWAP gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak van SWAP. De cookies zijn niet verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Te allen tijde heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SWAP heeft de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandeel. Bij misbruik, verlies of onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging neemt SWAP direct maatregelen om dit tegen te gaan. Neem contact op via info@swap-nfc.be als er vermoeden is van misbruik of als u nog vragen heeft over de veiligheid van uw gegevens.

Veranderingen in het Privacy Beleid

Mocht het voorkomen dat SWAP veranderingen treft in haar privacy beleid, dan zal SWAP in haar klanten daarover inlichten. We raden aan om deze pagina van sporadisch in de gaten te houden voor eventuele veranderingen. Na plaatsing van het nieuwe privacy beleid op de website zullen de veranderingen per direct van toepassing zijn.

Vragen en suggesties

Mocht u nog vragen hebben of suggesties over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.